DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
„Nastaw się na aktywność”
wartość dofinansowania: 2 004 480,00 zł